Skip to main content

Rydym yn gwneud

VR AR animeiddiadau apiau gyda chi.

Profiadau Digidol Arloesol yng Ngogledd Cymru

Nid asiantaeth greadigol yn unig ydym ni; rydym yn benseiri profiadau digidol. Mae Galactig, a sefydlwyd yn 2011 gan Derick Gwyn Murdoch, yn arbenigo mewn crefftio profiadau trochi sy’n croesi ffiniau, gan gyfuno creadigrwydd â thechnoleg blaengar.

Syniadau Mawr, Effaith Fwy: storïwyr ydym ni. Boed hynny trwy ddylunio gwe, modiwlau e-ddysgu, neu naratifau rhith-realiti 360°, rydyn ni’n dod â’ch syniadau’n fyw, gan sicrhau bod cynnwys ar flaen y gad.

XR Tu Hwnt i Ffiniau: o adrodd straeon VR sy'n swyno cynulleidfaoedd i AR sy'n ailddiffinio defnyddioldeb, rydym yn gweithio gyda realiti estynedig i drawsnewid cysyniadau yn realiti cymhellol, rhyngweithiol.

Mae gan dechnoleg y gallu i fod yn wirioneddol drawsnewidiol.