asiant creadigol unigryw

Chwilio
ency

Rydym wrth ein boddau fod ap Llond Ceg wedi cael ei enwebu yn y categori Arloesi yng Ngwobrau Cyfryngau Celtaidd.

Ar gyfer Llond Ceg – y rhaglen sy’n darparu cyngor i bobl ifanc ar S4C – crëodd Galactig hunaniaeth, clipiau wedi animeiddio, teitlau,  graffeg symudol ac ap dwyieithog.

Mae’r ap yn cynnig cyngor defnyddiol, clipiau fideo sy’n llawn cymorth a chyngor gan bobl ifanc sy’n siarad o brofiad personol, a lincs at gefnogaeth arbenigol.  Yn y clipiau animeiddio “What should I do?” mae cyfle i CHI wneud penderfyniadau am broblemau’r cymeriadau; gallwch wylio clipiau o wynebau cyfarwydd yn rhannu eu cyfrinachau am eu cusan cyntaf neu fwlio; a gallwch wrando ar feddygon ifainc yn siarad yn agored am lencyndod ac iechyd.

Welwn ni chi yn Ynys Manaw!