asiant creadigol unigryw

Chwilio
ency

Crisis Checklists | Lansio ap

Rydym wedi cael amser gwych yn gweithio gyda Dr Subbe o Ysbyty Gwynedd ar ein ap meddygol cyntaf, ac yn falch o gyhoeddi ei fod yn awr ar gael o’r App Store.

Mae 3C’s Crisis Checklist yn gymhorthydd cof ar gyfer hyfforddiant ar wardiau meddygol a llawfeddygol. Ar gyfer y fersiwn cyntaf rydym wedi cynhyrchu 12 o restrau gwirio, gan gynnwys Sepsis, Asthma, gwaedu Gastro-Berfeddol yn ogystal â rhestr wirio ar gyfer cludo cleifion yn ddiogel.