asiant creadigol unigryw

Chwilio
ency

Mae’r ap Crisis Checklist bellach ar gael ar ddyfeisiau Android. Mae’r pris wedi ei ostwng i 99c am gyfnod cyfyngedig yn unig  (App Store Apple a Google Playstore).

Mae 3C’s Crisis Checklist yn gymorth i hyfforddwyr ar wardiau meddygol a llawfeddygol. Ar hyn o bryd mae yna 12 rhestr wirio ar yr ap gan cynnwys Sepsis, Asthma, gwaedu Gastro-Intestinal a rhestr wirio ar gyfer trafnidiaeth ddiogel i gleifion.