asiant creadigol unigryw

Chwilio
ency

Cynllun Grant Cymraeg 2050

Cynllun Grant Cymraeg 2050

Mae Galactig yn dathlu llwyddiant fel partner technegol ar ddau o geisiadau Cymraeg 2050.

Cyhoeddodd Eluned Morgan, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, fod £425,000 wedi’i ddyfarnu i 26 o brosiectau arloesol sy’n ceisio hybu’r Gymraeg yn y gymuned a thechnoleg Gymraeg.

Mae dau o’r prosiectau hyn yn cael eu cefnogi gan waith dylunio ac arbenigedd technegol Galactig.

Mewn partneriaeth â Mynyddoedd Pawb, byddwn yn creu ap realaeth estynedig i addysgu cerddwyr am enwau Cymraeg ac elfennau daearyddol ar hyd Bryniau Clwyd, yn ogystal â nodi mannau arwyddocaol ac o ddiddordeb hanesyddol. Nod yr ap yw meithrin cysylltiad dwysach rhwng y cerddwr a’r cyfoeth o ddiwylliant Cymreig sydd o’i amgylch.

Ap o’r enw Ap Bys a Bawd ydy’r ail brosiect mewn partneriaeth â Cered (Menter Iaith Ceredigion). Bydd yr ap realiti cymysg, sydd wedi’i anelu at blant meithrin, yn dod â chymeriadau wedi eu hanimeiddio yn fyw ble bynnag y boch drwy ganu a dawnsio i gasgliad o hwiangerddi Cymraeg.

Bydd rhagor o wybodaeth am y prosiectau hyn maes o law. I ganfod mwy am Grant Cymraeg 2050 ewch i: http://gov.wales/topics/welshlanguage/promoting/grants/cymraeg-2050-grant-scheme/Grant2050/?skip=1&lang=en