asiant creadigol unigryw

Chwilio
ency

Gŵyl-digidol

Wythnos diwethaf teithiodd Galactig i lawr i Gaerdydd ar gyfer yr Ŵyl-digidol – gŵyl deuddydd sy’n dathlu’r cyfoeth o ddigwyddiadau cyffrous ac arloesol sydd ar y gweill yng Nghymru a thu hwnt.  Mi gawsom ni amser da yn arddangos ein gêm arcêd retro diweddara, NEON, ac roedd ymateb pawb a roddodd gynnig ar y gêm yn ardderchog.

Ar y nos Lun mi gynhalion ni gystadleuaeth i ennill poster NEON am yr amser gorau ac roedd pawb a chwaraeodd yn gystadleuol iawn.  Llongyfarchiadau i Anthony o The Distance am yr amser gorau yng Nghymal 11 o 41.33 eiliad (gyda llaw, yr amser gorau yn y swyddfa, erbyn hyn, ydy 13.22 eiliad!).

Hoffem ddiolch yn arbennig i Tony a Nick o Innovation Point, a Becky o Orchard am y croeso cynnes a’r cymorth.  Cyfarchion, hefyd, i’n cymdogion yn yr arddangosfa – Intapeople, GoCompare, Rantmedia, Mango HR a Wealthify – diolch am eich cwmni.

Rydan ni’n edrych ymlaen yn arw at ŵyl 2018.