asiant creadigol unigryw

Chwilio
ency

Digital Innovation Fund for Wales

Website

Rydym wedi lansio gwefan ddwyieithog Cronfa Arloesi Digidol ar gyfer Cymru – gwefan sy’n cefnogi prosiectau gan sefydliadau celfyddydol.

Mae’r safle yn cynnwys prosiectau a ariennir, hysbysiadau gwthio, calendr digwyddiadau yn ogystal â’r nodweddion safonol sy’n ddisgwyliedig ar wefan modern heddiw.

Gellir ei wylio yma