asiant creadigol unigryw

Chwilio
ency
Profwch dementia trwy realiti estynedig sy’n torri tir newydd ar Oculus.

Profiad o realiti estynedig (VR) – yn y Gymraeg a’r Saesneg – sy’n galluogi defnyddwyr i ddeall sut mae’n teimlo i fyw â dementia. Mae Yn Fy Nwylo I ar gael nawr, a hynny am ddim yn yr Oculus Rift Store.

Mae’r sefyllfaoedd sydd ar gael yn yr ap yn cynnwys tasgau bob dydd, fel gwneud paned yn y gegin a chwilio am oriadau eich car; mae llais trwy’r clustffonau yn siarad â chi yn yr un ffordd a fyddai person â dementia o bosib yn meddwl e.e. dweud wrthoch chi am roi tegell trydanol ar y stôf. Dengys hyn y dryswch a deimlir gan gleifion dementia.

Dywed Derick Murdoch, Cyfarwyddwr Creadigol yr asiantaeth greadigol Galactig:

Mae’r defnydd yma o dechnoleg realiti estynedig yn torri tir newydd o ran sgiliau cyfathrebu allweddol yn y Gymraeg a’r Saesneg. Rydym wedi creu profiad sy’n eich galluogi i ryngweithio â gwrthrychau syml a gaiff eu defnyddio bob dydd gyda dwylo estynedig, sydd wedyn yn helpu defnyddwyr i ymgolli’n llwyr yn y profiad a’r naratif.

Mae arweinydd y prosiect, Meilys Heulfryn Smith, yn egluro pam ei bod yn arbennig o bwysig cael y rhaglen hon yn Gymraeg:

Pan fydd rhywun yn datblygu dementia, yn aml gallant golli’r gallu i gyfathrebu yn eu hail iaith. Mae’r dechnoleg hon yn creu darlun teimladwy o’r profiad, gan drwytho’r defnyddiwr i mewn i sefyllfa lle maent yn gweld yr angen i weithredu er mwyn rheoli’r dasg, a’r geiriau sy’n gysylltiedig â’r dasg, ond yn methu â’u canfod.