asiant creadigol unigryw

Chwilio
ency

Mae Galactig yn falch iawn o weithio ar fersiwn newydd o Gofalu Trwy’r Gymraeg. Dros y blynyddoedd, mae’r ap wedi cael ei llawrlwytho filoedd o weithiau, gan helpu myfyrwyr a phobl yn y maes meddygaeth gyda therminoleg meddygol yn y Gymraeg. Rydym yn edrych ymlaen i ryddhau’r wedd newidiad a’r nodweddion newydd.

Bydd yr ap yn cael ei rhyddhau ar stondin GwyddonLe Prifysgol Abertawe yn Eisteddfod yr Urdd, Brycheiniog a Maesyfed yn Llanelwedd.