asiant creadigol unigryw

Chwilio
ency

Darlunydd/Animeiddiwr

Yn cyflogi!

Rydym yn chwilio am ddarlunydd/ animeiddiwr 2D i ymuno â’n hadran ddigidol. Byddwch yn gweithio ar frandio a graffeg symudol, yn animeiddio, darlunio, dylunio ar gyfer rhaglenni teledu, gemau VR, y we ac apiau.

Dylai eich portffolio ddangos ystod eang o sgiliau o fewn y cyfryngau digidol.

Lleoliad: Caernarfon
Cyflog: £17k-£24
Cytundeb: blwyddyn i gychwyn
Dyddiad cau: 26 Mehefin 2017

Lawrlwythwch ffurflen gais a’i hanfon drwy ebost i liz.lewis@rondomedia.co.uk

Gofynnol

Portffolio trawiadol

Hyddysg yn defnyddio rhaglenni a meddalwedd dylunio yn cynnwys Illustrator, After Effects, Photoshop

Dawn greadigol

Brwdfrydedd am yrfa yn y diwydiant

Gallu datrys problemau a chydweithio

Bonus points!

UI design

Familiar with 3D software

Experience with Unity

HTML and CSS