asiant creadigol unigryw

Chwilio
ency

Cyfiawnder mewn Diwrnod | Ffilmio

Rydym yn adeiladu ap addysgiadol atyniadol i gefnogi Cyfiawnder mewn Diwrnod (Justice in a Day) – drama safle penodol a gynhyrchir gan PACT Gogledd Cymru a Theatr Clwyd – mae’r gwaith ffilmio eisoes wedi ei wneud!

Mae Cyfiawnder mewn Diwrnod yn rhoi cipolwg gwerthfawr o’r System Cyfiawnder Troseddol i ddisgyblion yn ogystal â bod yn gyfle euraidd i ystyried unrhyw fater moesol a gyfyd, a chanlyniadau trosedd iddynt eu hunain a phawb o’u cwmpas.

Mae ein ap dwyieithog yn cynnwys addasiad o’r ddrama wreiddiol ynghyd â chyfleoedd dysgu ychwanegol i gynulleidfa ehangach. Bydd yr ap yn cael ei lansio yn ddiweddarach eleni.