asiant creadigol unigryw

Chwilio
ency

Mae treial o’n ap newydd ar gyfer cleifion sy’n dioddef o gancr wedi cychwyn ar Ward Alaw, Ysbyty Gwynedd.

Mae ‘Cadw Fi’n Saff’ yn dibynnu ar y cysyniad fod ‘diogelwch wastad yn rwydwaith’ ac yn ethol ffrind neu aelod o deulu’r claf i gymryd rhan yn y broses o gadw golwg ar symptomau yn ystod triniaethau cancr.

Yn ddiweddarach yn y flwyddyn, bydd papur ymchwil yn cael ei ryddhau ar gyfer adolygiad cyfoedion.

Mae Galactig yn gweithio ar y prosiect cyffrous yma gyda Dr Chris Subb ac Ysbyty Gwynedd, gyda nawdd gan Ofal Canser Tenovus. Dilynwch Dr Subbe ar Twitter am fwy o wybodaeth ar sut i roi llais i gleifion.

Dr Chris Subbe, Ymgynghorydd Meddygon i Brifysgol Gofal Iechyd Betsi Cadwaladr

“Mae ‘Cadw Fi’n Ddiogel’ yn hynod gyffrous. Mi allwn ni gasglu’r bobl sy’n adnabod y claf orau i mewn i’n corlan ar yr adeg y mae nhw ei angen fwyaf.”