asiant creadigol unigryw

Chwilio
ency

Betsan a Roco yn y Pentref

Ap Addysgiadol

Ap arbennig a chyffrous a adeiladwyd i Peniarth ar gyfer dysgwyr ifancaf y Cyfnod Sylfaen. Mae’n cynnwys cyfres o gemau deniadol ac addysgiadol sy’n rhoi cyfle i blant ddatblygu sgiliau llythrennedd a rhifedd yn y Gymraeg mewn ffordd hwyliog.

Hwyl Addysgol

Mae’r ap yn cyd-fynd â’r gyfres boblogaidd Archwilio’r Amgylchedd, gan Ganolfan Peniarth ac wedi ei seilio ar y pentref yn y gyfres honno. Er hyn, nid oes angen i ddefnyddwyr fod yn gyfarwydd â’r gyfres i fwynhau’r ap. Yr her yw i’r plant ymweld ag adeiladau’r pentref gan gwblhau’r gweithgareddau yno’n llwyddiannus.

Gweithgareddau

Mae’r gweithgareddau wedi eu cynllunio’n ofalus er mwyn adeiladu ar sgiliau llythrennedd a rhifedd penodol, yn unol â gofynion Fframwaith y Cyfnod Sylfaen.
Drwy archwilio gwahanol ardaloedd yn yr ap, caiff plant eu cyflwyno i amrywiaeth o ryngweithiadau.

LAWRLWYTHO

iOS