asiant creadigol unigryw

Chwilio
ency

Britain's Favourite Superhero

Graffeg Teledu

Cawsom ein comisiynu gan ein chwaer gwmni Yeti i greu teitlau a graffeg symudol eraill ar gyfer Britain’s Favourite Superhero i’w darlledu yn ystod oriau brig nos Sadwrn ar Channel 4.

Y Sioe

Mae Britain’s Favourite Superhero yn olrhain poblogrwydd arwyr dwsinau o ffilmiau ‘blockbuster’ diweddar. Mae’r rhaglen 90 munud yn cynnwys cyfraniadau gan Stan Lee, Mark Hamill, Margot Kidder (Lois Lane yn y gyfres o ffilmiau 70au a 80au cynnar) y comedïwraig Katherine Ryan, Christian Bale – cynhyrchydd ffilmiau X-Men ac actor Batman.

Creodd Galactig deitlau mewn arddull Marvel ynghyd â graffeg symudol eraill i gefnogi rhannau oddi mewn i’r rhaglen megis ‘Hoff Arch Ddihiryn’ a ‘Hoff Wisgoedd’.

Crëwyd llawer o ddeunydd gweledol i gyd-fynd â’r cynhyrchiad megis GIFs a chardiau hyrwyddo i’r platfformau cyfryngau cymdeithasol. Cafodd yr ymgyrch cyfryngau cymdeithasol ei wireddu gan y tîm gyda tweets yn cael eu hamserlennu ar adegau perthnasol yn ystod y rhaglen er mwyn annog naratif strwythuredig o gwmpas y sioe.

00