asiant creadigol unigryw

Chwilio
ency

Cered

Hunaniaeth

Creu brand newydd i Fenter Iaith Ceredigion

00
Roedd Cered angen logo syml ond effeithiol a oedd yn cyfleu ei nod craidd fel menter iaith o fewn awdurdod lleol Ceredigion. Mae Ceredigion yn sir arfordirol, wledig, gyda chyfran helaeth o’r boblogaeth yn byw y tu allan i’r prif drefi.
Mae’r dyfynodau yn crynhoi diben ieithyddol Cered gyda’r arfordir polygon yn cynrychioli Ceredigion ei hun.