Chwaraeon Trwy’r Gymraeg

hyrwyddo’r Gymraeg mewn lleoliadau chwaraeon proffesiynol

Datblygwyd Chwaraeon Trwy’r Gymraeg, ap dysgu iaith arloesol, i rymuso dysgwyr, prentisiaid, a gweithwyr i ddefnyddio’r Gymraeg yn hyderus mewn lleoliadau proffesiynol sy’n ymwneud â chwaraeon. Mae’r ap yn cyfuno terminoleg Gymraeg gyda chyfieithiadau Saesneg, cwisiau rhyngweithiol, a nodwedd ‘cofnodi a chymharu’ ar gyfer adolygu effeithiol i gadw gwybodaeth.

Ei nod yw pontio’r bwlch iaith ar gyfer unigolion sy’n ceisio cyfathrebu’n hyderus ac effeithiol yn y Gymraeg yn y byd chwaraeon proffesiynol.

Nodweddion:

  • Terminoleg Ddwyieithog: Mae’r ap yn cynnig rhestr gynhwysfawr o derminoleg chwaraeon Cymraeg ochr yn ochr â’u cyfieithiadau Saesneg. Mae’r nodwedd hon yn sicrhau bod gan ddefnyddwyr fynediad hawdd at eirfa berthnasol, gan eu cynorthwyo i lywio senarios proffesiynol yn hyderus yn ieithyddol.
  • Cwisiau Rhyngweithiol: Mae Chwaraeon Trwy’r Gymraeg yn cynnwys cwisiau rhyngweithiol i atgyfnerthu’r dysgu. Gall defnyddwyr brofi eu gwybodaeth o derminoleg chwaraeon Cymraeg trwy gwisiau llawn gwybodaeth, sy’n hybu dysgu gweithredol a chymhwyso sgiliau.
  • Nodwedd Cofnodi a Chymharu: Gall defnyddwyr gofnodi eu hunain yn adrodd ymadroddion neu dermau Cymraeg ac yna gymharu eu hynganiad â’r model a ddarperir gan yr ap. Mae’r nodwedd drochi hon yn gwella rhuglder iaith a hybu hunanhyder wrth gyfathrebu.
  • Llais Nicky John: I ychwanegu naws ddilys, caiff yr ap ei leisio gan y cyflwynydd chwaraeon Cymraeg enwog Nicky John. Mae ei llais deinamig a chyfarwydd nid yn unig yn arwain defnyddwyr drwy’r broses ddysgu ond hefyd yn ennyn hyder, gan wneud y profiad yn ddifyr ac yn bleserus.

Gwnaethpwyd Chwaraeon Trwy’r Gymraeg yn bosib trwy’r cydweithio rhwng Galactig a Choleg Cambria. Cafwyd arian gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, gyda chymorth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru. Mae’r gefnogaeth yma yn tanlinellu’r ymrwymiad i hyrwyddo’r Gymraeg mewn cyd-destun chwaraeon proffesiynol a meithrin gweithlu dwyieithog yng Nghymru.

Platfformau

Apple iOS
Android

GWASANAETHAU

BRANDIO
DYLUNIAD RHYNGWYNEB DEFNYDDIWR
DATBLYGU UNITY
LLAIS DROSODD