Fferm Ddiogel

Y profiad VR gorau i unrhyw un sydd â diddordeb mewn diogelwch fferm!

Fferm Ddiogel

Mae Fferm Ddiogel wedi’i dylunio i helpu dysgwyr i nodi a deall peryglon posibl ar y fferm, yn ogystal â dysgu sut i’w hosgoi mewn ffyrdd diogel ac ymarferol. Archwiliwch iard y fferm, lle byddwch yn dysgu am y peryglon sy’n gysylltiedig â lleoliadau amaethyddol ac offer a geir yn gyffredin ar y fferm. Ymwelwch â’n canolfan hyfforddi ATV, lle byddwch yn dysgu am beryglon reidio ATVs. Yn olaf, gallwch gael profiad o weithio gydag anifeiliaid mewn amgylchedd diogel a rheoledig, gan ddysgu am y risgiau sy’n gysylltiedig â thrin da byw.

Mae ein ap yn cynnwys pum avatar cyfeillgar, Ceri, Bevan, Jack, Yana, a Geth, a fydd yn eich arwain trwy bob senario, gan roi awgrymiadau a chyngor defnyddiol ar hyd y ffordd. Byddant yn eich helpu i nodi peryglon, deall y risgiau posibl y maent yn eu hachosi, a sut i osgoi’r risgiau hynny.

Perffaith ar gyfer darlithwyr ac aseswyr sydd eisiau addysgu elfennau ymarferol o’r cwricwlwm mewn amgylchedd diogel a rheoledig.

Mae sain yr adnodd hwn yn Gymraeg gydag is-deitlau Saesneg a Chymraeg.

Wedi’i ddatblygu mewn partneriaeth â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a’i ariannu gan Lywodraeth Cymru.

 

Platfformau

Meta Quest
Apple iOS
Android

GWASANAETHAU

BRANDIO
AWDURDODI CYNNWYS
DYLUNIAD RHYNGWYNEB DEFNYDDIWR
DATBLYGU UNITY
AR (REALITI ESTYNEDIG)
VR (REALITI RHITHWIR)

MODELU 3D
ANIMEIDDIO
GOLYGU FIDEO
LLAIS DROSODD
DYLUNIO SAIN

Mae angen penwisg ‘Oculus Quest 2’ i ddefnyddio fersiwn VR yr adnodd hwn. Mae fersiwn AR ar gael hefyd ac mae modd lawrlwytho a defnyddio’r fersiwn hon ar ffôn neu dabled.