asiant creadigol unigryw

Chwilio
ency

Mentrau Iaith

Hunaniaeth ac Animeiddio

Gwedd newidiad ac animeiddiadau newydd wedi eu creu i Mentrau Iaith

Mentrau Iaith Cymru (MIC) yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n cefnogi 22 Mentrau Iaith lleol dros Gymru.
Cafodd Galactig eu gwahodd gan MIC I greu brand newydd a dogfen ganllawiau ar gyfer Mentrau Iaith.
Bwriad Mentrau Iaith yw cefnogi a hyrwyddo’r iaith Gymraeg dros Gymru.
Mae Logo Mentrau Iaith wedi cael ei ddatblygu i adlewyrchu’r pum thema graidd Mentrau Iaith – Y Gymuned, Y Teulu, Plant a Phobl Ifanc, Cefnogaeth a’r Economi.