Neon

MWY O LIWIAU. MWY O SAIN.
BYDD NEON YN TROI EICH LLYGAID.

Saethu person cyntaf llawn nostalgia wedi’I hysbysiadu gan gemau arcêd clasurol.

Achub y ddaear, llosgi yr haul

I dalu dyledion eich bywyd rydych chi wedi cael eich uwchlwytho i un o filiynau o nano-bots gwaith yng nghraidd yr Haul i atal fflachiadau solar trwy dorri isotopau neon i lawr.


Rydych chi’n rheoli canon ïon mewn amgylchedd 360º sydd wedi’i effeithio’n ddisgyrchol, gan danio ïonau positif a negyddol wrth ddefnyddio sbardunau chwith a dde at isotopau neon sy’n dod i mewn ac sydd â ‘gwefr’ amrywiol i’w dileu.


Mae Neon yn defnyddio ailgychwyn modern o’r arddull arcêd retro clasurol. Yn cynnwys llinellau ac arwynebau polygonaidd fector wedi’u goleuo gan oleuadau neon curiadus gyda gweithred 360º trochi.


Mae pob un o’r 42 lefel o’r gêm wedi’u crefftio’n ofalus gyda phob ffurfiant yn gofyn am wahanol strategaeth i gyflawni’r amseroedd gorau. Mae yna ymdeimlad cadarn o ddilyniant a chynnydd cyson o anhawster – yn ddelfrydol ar gyfer cyflwyno rhai nad ydynt yn chwaraewyr i VR ond yn ddigon heriol i chwaraewyr mwy profiadol.


Mae lefelau’n datblygu i gynnwys grymoedd disgyrchiant cryfach, mwy o isotopau, a mathau newydd o berygl. Mae angen strategaethau newydd ar gyfer lefelau bos ag uwch-strwythurau, gyda detholiad o ddatblygiadau pŵer fel slo-mo, siocdon a modd blodau solar yn ychwanegu at yr hwyl. Mae gan Seren eich sidekick AI sassy bob amser rywbeth i’w ddweud – ond yn goeglyd yn bennaf.

Gan ddefnyddio talentau tri chynhyrchydd cerddoriaeth (Forward Memory, Dynamix, a Particle Drift), mae Neon yn cynnwys trac sain gwreiddiol o electronica amgylchynol, synthwave ac electro sy’n ategu arddull modern-retro y gêm.

Platfformau

Oculus Rift

GWASANAETHAU

BRANDIO
DYLUNIAD RHYNGWYNEB DEFNYDDIWR
DATBLYGU UNITY
REALITI RHITHWIR (VR)
MODELU 3D
DYLUNIO GÊM
DYLUNIO SAIN
ANIMEIDDIO

Galeri