asiant creadigol unigryw

Chwilio
ency

Yeti Media

Proffil

Is-gwmni o Rondo Media yw Yeti Media a grëwyd i ddatblygu a chynhyrchu cynnwys Rhwydwaith ar gyfer darlledwyr yn y Deyrnas Unedig a darlledwyr rhyngwladol.

Mae Yeti, a lansiwyd ym mis Hydref 2014, yn arbenigo mewn cynhyrchiadau dogfen, ffeithiol a drama ac mae’n elwa ar brofiad eang y tim cynhyrchu yn y maes darlledu yn y Deyrnas Unedig.

Crëodd Galactig frand ar gyfer Yeti Media drwy broses gynllunio rhyngweithiol er mwyn datblygu rhywbeth unigryw a gwahanol ar gyfer y cwmni newydd. Byddwn yn parhau i ddatblygu’r brand ymhellach yn 2015 drwy gyfrwng gwaith animeiddio.

00
00