asiant creadigol unigryw

Chwilio
ency

Sibrwd | Gŵyl Caeredin

Gall cynulleidfaoedd nawr brofi Sibrwd yng ngŵyl Ffrinj Caeredin. Yn Zoo Southside, Dawns Ysbrydion/ Ghost Dance (cynhyrchiad dawns gyda’r defnydd o’r Gymraeg) defnyddid Sibrwd i gyfleu’r ddeialog Gymraeg i siaradwyr Saesneg.

Mae Sibrwd yn syniad arloesol sydd yn rhoi’r gallu i theatr-garwyr ddilyn perfformiad mewn unrhyw iaith, wedi ei ddylunio oddi amgylch anghenion cynulleidfaoedd heddiw.

Tu hwnt i’r Ffrinj, mae Sibrwd ar gael fel dyfais cyfieithu i gynhyrchwyr DU a rhyngwladol, cyflwynwyr a gwyliau, a gall ddarparu ar gyfer unrhyw iaith ac unrhyw nifer o ieithoedd ar yr un pryd. Cysylltwch â Theatr Genedlaethol Cymru am ragor o wybodaeth.

Mae Sibrwd wedi cael ei ddatblygu gan Theatr Genedlaethol Cymru a Galactig gyda chefnogaeth y Gronfa Datblygu ac Ymchwil Digidol ar gyfer y Celfyddydau yng Nghymru (wedi ei ariannu gan NESTA a Chyngor Celfyddydau Cymru).