asiant creadigol unigryw

Chwilio
ency

Derick Murdoch

Cyfarwyddwr Creadigol

Gyda dros 15 mlynedd o brofiad masnachol, mae Derick yn arbenigwr yn y maes dylunio ac mae rhyngwyneb a phrofiad y defnyddiwr yn ganolog i’w waith. Mae’n talu sylw i bob manylyn ac mae ganddo’r gallu i greu dyluniadau ar draws amrywiaeth o gyfryngau.
Gweithiodd Derick i BBC Scotland am dros wyth mlynedd ble’r oedd yn gyfrifol am greu rhai o’u prosiectau eddysgu dwyieithog cyntaf. Roedd rhain yn gomisiwn i’r rhwydwaith ac ar gael drwy Saesneg a Gaeleg. Yn sgil hyn, penodwyd ef yn gyfrifol am gyfeiriad creadigol BBC Learning Scotland ynghyd â’r cyfrifoldeb o reoli cyflenwyr annibynnol yr adran.
Ar ôl gadael y BBC, treuliodd 5 mlynedd fel Uwch Ddylunydd / Cynhyrchydd Creadigol yn adran fasnachol Tinopolis Interactive
Yn 2011, dechreuodd Derick Galactig, sef asiantaeth ddigidol uchel ei pharch yng Ngogledd Cymru.
Daeth Galactig yn rhan o Rondo Media ym mis Ionawr 2015. Mae Derick nawr yn rheoli tîm sy’n tyfu sydd a’u ffocws ar gyflwyno gwasanaethau digidol o’r safon uchaf.