asiant creadigol unigryw

Chwilio
ency

Gofalu Trwy’r Gymraeg

ap symudol

Crëwyd yr ap yma ar gyfer Prifysgol Abertawe a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol er mwyn magu hyder wrth ddefnyddio’r Gymraeg fel rhan o astudiaethau neu o fewn y gweithle.

Mae Gofalu Trwy’r Gymraeg yn llawn termau defnyddiol i’r sawl sy’n gweithio neu’n astudio iechyd a gofal cymdeithasol ac yn adnodd defnyddiol i ymarferwyr meddygol.

Mae gan bob term ffeil sain gysylltiedig wedi’i leisio gan y cyflwynydd Nia Parry – adnodd perffaith i unrhyw un sydd yn dymuno defnyddio mwy o Gymraeg neu sy’n dymuno gloywi eu geirfa.

Seliwyd yr ap ar lyfryn a grëwyd gan Angharad Jones, Uwch Ddarlithydd yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Prifysgol Abertawe.  Dosbarthwyd y llyfryn 40 tudalen ymysg myfyrwyr y coleg yn 2011 gyda’r bwriad o’u hannog i ymarfer eu Cymraeg er mwyn medru cynnig gwasanaeth o’r radd flaenaf i’r cyhoedd.  Drwy droi’r llyfryn yn declyn dysgu rhyngweithiol crëwyd adnodd sydd ar gael i unrhyw un fel bo’r angen.  Yn dilyn buddsoddiad ychwanegol gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mae’r ap bellach yn cefnogi dyfeisiadau symudol Apple ac Android.

Enillodd yr ap wobr Technoleg Gwybodaeth a’r Iaith Gymraeg yng Ngwobrau’r Gymraeg mewn Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol yn 2014.

Cyflwynwyd y wobr ynghyd â £1000 yng Nghynhadledd Gwireddu Geiriau yng Nghanolfan y Mileniwm ym Mae Caerdydd.